Največkrat IP zaščito povezujemo z vodotesnostjo, kljub temu, da ima IP zaščita, poleg vodoodpornosti, še eno pomembno lastnost in sicer zaščito pred vdorom trdnih delcev. 

IP zaščita (Ingress Protection) je široko uporabljana kratica pri vseh elektronskih in električnih napravah, ter opisuje zaščito naprav pred vdorom trdnih delcev in vode. 

Da pa boste vedeli, kaj pomeni vsaka črka in številka, si poglejte opis in tabelo spodaj:

PRIMER: IP65

  • Kratica IP je enostavno okrajšava angleške besedne zveze Ingress Protection oz. po slovensko "vstopna zaščita"
  • število 6 označuje zaščito pred trdnimi delci
  • število 5 označuje zaščito pred vodo

Kot vidite, se številka 65 ne bere skupaj, temveč imata vsaka svoj pomen, ki določata vsaka svojo stopnjo zaščite.

PRVO ŠTEVILO (zaščita pred trdnimi delci):

0 Brez zaščite.
1 Zaščita pred trdnimi delci do velikosti 50mm oz. nehotečim dotikom z roko.
2 Zaščita pred trdnimi delci do 12mm oz. dotikom s prsti.
3 Zaščita pred trdnimi delci do 2,5mm
4 Zaščita pred trdnimi delci do 1mm
5 Zaščita pred omejeno količno prahu (brez škodlijivih usedlin)
6 Popolna zaščita pred prahom.

DRUGO ŠTEVILO (zaščita pred vodo):

0 Brez zaščite.
1 Zaščita pred vertikalnim kapljanjem vode oziroma kondenzacijo.
2 Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 15 stopinj od vertikale.
3 Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 60 stopinj od vertikale.
4 Zaščita pred škropljenjem z vode iz vseh smeri – vstopna količina vode je omejena.
5 Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz vseh smeri – vstopna količina vode je
omejena.
6 Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode (uporaba na ladijski palubi) – vstopna količina
vode je omejena.
7 Zaščita pred efektom potopitve v vodo med 15cm in 100cm (1m).
8 Zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši čas.

S pomočjo tabele, si boste lažje izbirali vašo osvetljavo glede na lokacijo umestitve. Občasno boste morali izbrati osvetljavo z višjimi vrednostmi, kljub temu da v bližini ni vode. Dober primer v praksi so mizarske delavnice, kjer se lahko sprošča veliko prahu in ne bi radi, da se prah nabira v vaših dragocenih lučeh. 

Zato je zelo smiselno ob nakupu razmisliti, kje bodo luči montirane, da lahko temu, poleg vseh drugih podatkov, prilagodite IP zaščito za trajnejšo in brezskrbno uporabo vaše osvetljave.

Comments (0)

No comments at this moment
Product added to wishlist
Product added to compare.