RAZLAGA IP ZAŠČITE

by | 27 Jan, 2022 | Lumin.si

IP zaščita pomeni zaščito elektronskih oz. električnih naprav pred trdnimi delci in vodo. Stopnja zaščite je označena z dvema številoma in sicer prvo število označuje zaščito pred trdnimi delci in drugo število označuje zaščito pred vodo.

PRIMER: IP65

  • število 6 označuje zaščito pred trdnimi delci
  • število 5 označuje zaščito pred vodo

V spodnji tabeli si lahko ogledamo, kaj pomeni katero število.

PRVO ŠTEVILO (zaščita pred trdnimi delci):

0 Brez zaščite.
1 Zaščita pred trdnimi delci do velikosti 50mm oz. nehotečim dotikom z roko.
2 Zaščita pred trdnimi delci do 12mm oz. dotikom s prsti.
3 Zaščita pred trdnimi delci do 2,5mm
4 Zaščita pred trdnimi delci do 1mm
5 Zaščita pred omejeno količno prahu (brez škodlijivih usedlin)
6 Popolna zaščita pred prahom.

DRUGO ŠTEVILO (zaščita pred vodo):

0 Brez zaščite.
1 Zaščita pred vertikalnim kapljanjem vode oziroma kondenzacijo.
2 Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 15 stopinj od vertikale.
3 Zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 60 stopinj od vertikale.
4 Zaščita pred škropljenjem z vode iz vseh smeri – vstopna količina vode je omejena.
5 Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz vseh smeri – vstopna količina vode je
omejena.
6 Zaščita pred nizkotlačnimi curki vode (uporaba na ladijski palubi) – vstopna količina
vode je omejena.
7 Zaščita pred efektom potopitve v vodo med 15cm in 100cm (1m).
8 Zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši čas.

O teh številih je potrebno vedno misliti, ko načrtujemo v kakšno okolje bomo namestili razne elektronske naprave, med njimi tudi osvetljavo, saj le tako lahko drastično podaljšamo življensko dobo naprav.

Ta tabela nam lahko vedno služi, kot orientacija pri izbiri pravih svetil za pravo okolje, bodisi bodo svetila izpostavljena direktnemu vplivu dežja, snega… ali bodo v varnem zavetju suhega in toplega prostora, ali pa nekje vmes.

Comments

0 Comments

Continue reading

0